Support Locations

Місцева підтримка

About the cancer treatment map

The Cancer  Treatment Map is an online resource that helps people living with cancer  find care and support services in their area, anywhere in the UK. 

The website is run by a charity – the Richard Dembley  Cancer Foundation.

How does it work?

People with cancer, their friends, family and healthcare   professionals can search for any cancer-related services for free.

The team is working to make the details relevant.

What is it for?

The UK has support services for people with cancer, but it may be difficult to know about them, as  information on the Internet is often outdated. The goal is to  make sure that no one is  left without support, because patients do  not know about the service in their area. 

What services are included?

There is a huge amount of cancer-related care in the UK that  is provided:  charities, a national health organisation, community groups and some small clinics or private  companies.

This takes many forms, including:

 • Information and advice
 • Counselling and emotional support
 • Cope with anxiety
 • specialized massage
 • Transport at the meeting
 • hairdressers and hairdressers
 • health and physical form
 • nutrition and well-being
 • Financial advice…  

… and much more.

To find what’s available in your area, click below 

Who do we work with ?

The Cancer Treatment Map works closely with Cancer Society England  and an  analogue in Scotland, Wales and Northern Ireland to embed the Cancer Care Map, as their main online resource,  to target care and support people living with cancer. 

We also work with charities such as Swallows – the head and  neck cancer charity,  Macmillan Cancer Support, Maggie’s and Shine Cancer Support – along with all the organisations we list and local cancer specialists. 

Про карту лікування раку

Карта лікування раку  – це онлайн-ресурс, який допомагає людям, які живуть з раком,  знайти послуги з догляду та підтримки в їх місцевості, будь-де у Великобританії. 


Веб-сайт керується благодійною організацією – “Річард Демблі  фонд боротьби з раком”.

Як це працює?

Люди з онкологічними захворюваннями, їхні друзі, сім’я та професіонали по охороні  здоров’я  можуть безкоштовно шукати будь-які послуги, пов’язані з раком.

Команда працює над тим, щоб деталі були актуальними.

Для чого це потрібно?

У Великобританії є служби підтримки людей з раком, але можливо важко дізнатися про них, поскільки  інформація в Інтернеті часто застаріла. Мета – переконатися, щоб  ніхто не залишився  без підтримки, тому що хворі  не знають про послугу в їх місцевості. 

Які послуги включені?

У Великобританії існує величезна кількість допомоги, пов’язаної з раком,  яка забезпечується:  благодійними організаціями, національною організацією охорони здоров’я , громадськими групами та деякими невеликими клініками або приватними  компаніями.

 Це приймає багато форм, зокрема:

 • інформація та поради
 • консультування та емоційна підтримка
 • впоратися з тривогою
 • спеціалізований масаж
 • транспорт на зустрічі
 • перукарі та перукарі
 • здоров’я та фізична форма
 • харчування та самопочуття
 • фінансова консультація… 

… і набагато більше.

Щоб знайти те, що доступне у вашому регіоні, натисніть нижче.

З  ким ми працюємо?

“Карта Лікування  раку” тісно співпрацює з раковим  об’єднанням   національної  організації   охорони здоров’я  Англії  і аналогом  в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії для вбудовування “Карта онкологічної допомоги”, як їхній основний онлайн-ресурс,  для вказівного догляду та підтримка людей, які живуть з раком. 

Ми також співпрацюємо з благодійними організаціями, такими як “Ластівки ” – благодійна організація по  боротьбі  з раком голови та  шиї,  “Макмілян” Macmillan Cancer Support, Maggie’s and Shine Cancer Support – разом з усіма організаціями, які ми перераховуємо, та місцевими спеціалістами з раку.